• បដា ២
  • បដា ៤
  • បដា ៥
  • បដា ៦
  • បដា ៥
មើលទាំងអស់។
បទពិសោធន៍ 30 ឆ្នាំនៃការទាញយកជីវសាស្រ្ត
  • ក្រុមហ៊ុន (4)
  • ក្រុមហ៊ុន (1)
  • ក្រុមហ៊ុន (22​)
  • ក្រុមហ៊ុន (4)
  • ក្រុមហ៊ុន (1)
  • ក្រុមហ៊ុន (22​)

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1993 Hande Bio-Tech គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត APIs ឈានមុខគេដែលមានភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក។ យើងមានវិញ្ញាបនបត្រដោយអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិនៃ EU, USA, Canada, Australia, Japan, India, Russia, China, Korea, Singapore ។ល។

អាន​បន្ថែម